Bättre informationslösningar för byggvaruhandel

2011-05-11

Vinsterna av värdefull information med hjälp av streckkoder är lika stora för bygg-varuhandeln som för daglighandeln. Ändå har byggvaruhandeln länge legat ett steg efter. Vilma, som drivs av byggbranschen, är på god väg att ändra detta.

Branschrådet Vilma svarar för nya projekt som skapar effektivare informationslösningar. Vilma har nu 96 certifierade leverantörer och ytterligare 150 företag certifieras snart. För att bli certifierad måste leverantören genomgå en utbildning och skicka in testfiler som visar att de följer standarden för artikelinformationen.

– Tidigare kunde det hända att varor plötsligt fick fel artikelnummer eller att viktig information saknas, säger Tomas Eriksson, artikelansvarig, IT-affärsstöd, Byggtrygg. Vilma har inneburit en oerhörd skillnad. Regelverket ger en tydlig struktur för informationen och genom att leverantörerna skickar testfiler kan vi rätta till fel innan de orsaker problem i butikerna.

Så har det inte alltid varit. Under det tidiga 2000-talet utrustades många säljare och inköpare med handdatorer inom byggvaruhandeln. När de använde handdatorer och scannrar upptäckte de stora brister i informationen de fick från streckkoderna, minns Tomas. Sveriges Bygg & Järnhandlareförbund tog initiativ till Vilma, och licensieringen satte igång 2006.

– Det har gjort att expeditionstiderna i kassan har snabbats upp och det underlättar även för beställning och inventering, säger Tomas Eriksson.

Malin Habegger, inköpschef Nacka Trä & Bygg-Ole

Streckkoderna som används ute i butikerna följer GS1:s standarder.

– Det har fungerat bra att följa standarderna, säger Tomas Eriksson. Dagligvaruhandeln följer ju redan det här systemet – och det finns ingen anledning att uppfinna hjulet på nytt.

Nacka Trä & Bygg-Ole är ett av de företag som använder Vilma.

– Vi började använda systemet för två månader sedan och ser många fördelar med det, säger inköpschef Malin Habegger. Vilma kvalitetssäkrar informationen och vi har märkt att färre produkter fastnar i våra interna kontroller.

Bra för kunderna

Vilma lagrar den relevanta informationen i en databas som är fristående från leverantörernas egna affärssystem.

– Genom databasen får vi tillgång till produktbilder och säkerhetsdatablad, säger Malin Habegger. Det är värdefull information för våra kunder och även användbart i vår marknadsföring.

Vilma har sedan starten utvecklats. I år lanserades en uppdaterad version under namnet Vilma 2.0. Här ingår mer information om storlekar på olika förpackningar vilket underlättar för logistiken.

Ett annat Vilmaprojekt är Träprojektet VilmaBas, som har som mål att skapa ett effektivt system för hur skogsindustrins träprodukter ska kategoriseras och märkas med streckkoder.

– Även här får vi värdefull hjälp av GS1, säger Tomas Eriksson. Det här är en av de sista pusselbitarna som behövs för att vi ska nå samma nivå som dagligvaruhandeln.

Fakta om Vilma

Branschrådet Vilma är organisationen som identifierar byggbranschens behov och initierar projekt för att skapa effektivare informations-lösningar. Hittills har detta resulterat i:

  • Vilma – Specifikation för artikelinformation och systemfunktionalitet vilken tas fram i samråd med GS1
  • BK04 – Varugruppering för klassificering av produkter
  • VilmaBas – Leverantörsneutrala egenskaps-beskrivna produkter med unika produkt-ID
  • Certifierad Vilmaleverantör – Kvalitetssäkring av leverantörers förmåga att kontinuerligt leverera artikelinformation enligt Vilma
  • Godkända affärssystem – Kvalitetssäkring av mottagande affärssystems funktion i förhållande till de lösningar som finns i Vilma
  • Finfo – Sköter distribution och kvalitetssäkring av informationen mellan leverantör och kund via den så kallade Finfodatabasen
  • Branschrådet Vilma administreras av Bygg & Järnhandlarna och är öppet för alla som vill vara med och påverka den framtida utvecklingen. För mer information gå in på www.branschradet-vilma.se