Australien standardiserar inom hälso-och sjukvården - Nationell artikelkatalog

2012-05-09

Många länder har börjat använda GS1:s globala standarder inom hälso- och sjukvården. Australien har tagit ett stort steg mot en standardisering av artikelinformationen inom hälso-och sjukvården. Det sker genom en nationell artikelkatalog som bygger på GS1-systemet.

Många länder har börjat använda GS1:s globala standarder inom hälso- och sjukvården. I Sverige planerar Nya Karolinska att redan från start av det nya sjukhuset ha infört standarder som bygger på GS1-systemet för att höja patientsäkerheten.

Inom GS1 globalt pågår sedan många år ett intensivt arbete i flera arbetsgrupper för att utveckla standarder inom hälso- och sjukvården. Navet i detta är GS1 Healthcare som är en användargrupp där det ingår leverantörer av läkemedel och medicinsk utrustning, sjukhus och organisationer verksamma inom hälso- och sjukvården över hela världen tillsammans med standardiseringsorganisationer.

Vid den senaste konferensen med GS1 Healthcare, som genomfördes i Sydney tidigare i år, presenterades bland annat de steg som nu tas i Australien under ledning av National E-Health Transition Authority (NEHTA). Målet är att samla all artikelinformation i en datapool, som dessutom ingår i ett globalt nätverk. I dag registreras artikelinformation om cirka 80 procent av alla läkemedel och produkter som används inom hälso-och sjukvården i Australien.

– Det är delstaterna i Australien som beslutat att arbeta tillsammans kring en nationell artikelkatalog, berättar Tomas Wennebo från GS1 Sweden som deltog i konferensen i Sydney.

Tomas Wennebo arbetar med GS1-systemets användning inom hälso- och sjukvården i Sverige, och han menar att erfarenheterna från Australien är av stort intresse för de svenska sjukvårdshuvudmännen.

– De olika delstaterna i Australien har även i fortsättningen egna ramavtal med sina leverantörer till sjukvården, och de bestämmer själva över sina verksamheter, men de har valt att samarbeta om artikelinformationen med utgångspunkt från GS1-systemet.

GS1-systemet ger unik identifiering av såväl patienter som läkemedel, prover och sterila kirurgiska instrument med hjälp av standarder. Fördelen med att standardisera artikelinformationen som nu görs i Australien är att det bland annat skapar en total spårbarhet på alla produkter och läkemedel.

– Genom att GS1-systemet kan ge alla artiklar en unik identitet blir det möjligt att spåra till exempel implantat som visar sig felaktiga över hela världen, framhåller Tomas Wennebo, som menar att de som tjänar mest på införandet av standarder är patienterna.

– Patientsäkerheten är den stora vinsten varför man ska arbeta med standardisering enligt GS1-systemet vilket ger möjligheterna till spårbarhet och bättre patientsäkerhet. En effektivare logistik och administration ger besparingar och är också en viktig faktor för att vården ska ges möjligheten att lägga resurserna på kärnverksamheten.

Nästa konferens med GS1 Healthcare genomförs i Lissabon 23 -25 oktober i år, och Tomas Wennebo hoppas att många svenska företag och företrädare för hälso- och sjukvården tar chansen att delta i konferensen. Från svensk sida kommer det att visas en poster-utställning om Nya Karolinska.

– Utvecklingen av gemensamma standarder får en stor påverkan för leverantörer inom hälso-och sjukvården, även för dem som i dag bara är aktiva nationellt. Hälso-och sjukvården har legat efter detaljhandeln och industrin när det gäller standardisering, men nu sker en snabb utveckling, säger Tomas Wennebo.