Australien lanserar standardlösning för produktåterkallelser

2012-12-04

Nu kan tillverkare i Australien ersätta sina gamla pappersbaserade system för produktåterkallelser med en webbportallösning som bygger på GS1s nya standard för återkallelseprocessen. Den ger ökad konsumentsäkerhet, samtidigt som marknadens aktörer sparar tid och pengar.

Om en vara visar sig vara defekt eller ha dålig kvalitet och därför kan vara skadlig för konsumenter måste tillverkaren återkalla den från grossister, detaljister och andra handelspartners, enligt australisk lagstiftning. Vid sidan av återkallelser (recalls) kan leverantörerna också göra frivilliga tillbakadraganden (withdrawals).

Tillsammans med livsmedelsindustrin och hälso- och sjukvårdssektorn har GS1 Australia skapat en tjänst, GS1 Recallnet, i form av en webbportallösning som bygger på GS1s standard (som publicerades i december 2011) för återkallelseprocessen.

Ökar säkerhet för konsument och patient

 

– Med GS1 Recallnet kan leverantörer nå sina kunder över hela Australien omedelbart – och de får snabb feedback från dem. Risken för misstolkningar av informationen är eliminerad. Det här ökar konsument- och patientsäkerheten avsevärt. Lösningen har blivit mycket väl mottagen på marknaden, säger John Hearn, General Manager, GS1 Australia Services Group.

Traditionellt har rutinerna kring återkallelser och tillbakadraganden till stor del varit pappersbaserade.

– Kommunikationen har skett via telefonsamtal, fax och e-post. Aktörerna har haft skilda lösningar. Att utbyta information med de olika mottagarna tog därför mycket tid, säger Marcel Sieira, General Manager, Business Development, GS1 Australia.

Initiativtagare till en återkallelse kan i princip vara vilken part som helst i leveranskedjan, men i de flesta fall är det tillverkaren. Mottagare är ofta detaljister, grossister, restauranger och tillsynsmyndigheter.

Information via portalen

När en återkallelse eller ett tillbakadragande ska genomföras fyller leverantören i ett formulär i portalen med information om produkten och vad som är problemet.

– Mottagarna får veta vilken mängd av den aktuella varan de har fått och till vilka platser den har sänts, säger John Hearn. De får också instruktioner om huruvida de ska skicka tillbaka varorna eller förstöra dem. Det går att bifoga bilder av varan och dess etikett för att underlätta mottagarnas produktidentifiering.

Systemet larmar mottagarna via e-post och även SMS. De mottagande företagen utfärdar en borttagningsbekräftelse och genomför borttagandet.

Olika typer av spårbarhetsinformation kan användas. I de flesta fall används streckkoder som informationsbärare av GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer).

– De företag som vill ha tillgång till tjänsten betalar en liten avgift – och hoppas att de aldrig behöver använda den, säger John Hearn.

Tre tydliga fördelar

Det finns tre viktiga affärsmässiga fördelar med att använda Recallnet:

  1. Liten riskexponering.
  2. Skydd av företagets varumärke.
  3. Enkelt att följa de legala kraven.

– Alla inblandade parter som måste genomföra återkallelser eller tillbakadraganden sparar också tid och pengar med den här lösningen, säger Marcel Sieira.

Vid sidan av Australien finns det några få länder som har skapat egna lösningar som baseras på GS1s standard, och ytterligare ett antal länder är på väg.

– Tanken är att olika nationella lösningar ska kunna samverka. Men i varje land måste det finnas en lokal aktör som utfärdar återkallelserna, bland annat för att lagstiftningen varierar mellan olika länder, säger Marcel Sieira.