Ahlsell sparar pengar med RFID

2013-07-09

För att effektivisera sin logistik har handelsföretaget Ahlsell märkt sina plastpallar och plastpallboxar med RFID-taggar innehållande en returlastbäraridentitet – GRAI. Det innebär bland annat att knappast några lastbärare längre går till fel omlastningspunkter, vilket ger stora kostnadsbesparingar.

Ahlsell AB är ett handelsbolag inom VVS, el, verktyg, maskiner och kyl som erbjuder professionella användare ett mycket stort antal artiklar. I Sverige levererar företaget cirka 5,5 miljoner paket varje år. Det ställer stora krav på precision och noggrannhet i logistiken, vilket är bakgrunden till satsningen på RFID.

– Lösningen fungerar mycket bra. Den har möjliggjort mycket färre leveransfel, ökad kundtillfredsställelse, kraftigt minskade förluster av lastbärare samt påtagligt minskade kostnader. Vi bedömer att pay-off-tiden för systemet är så låg som ett år, säger Daniel Johansson, logistikchef på Ahlsell.

150 lastbilar om dagen

Företagets logistiksystem och centrallager i Hallsberg nära Örebro är navet i den svenska verksamheten. Uppåt 150 lastbilar ankommer och avgår dagligen från Hallsberg. Leveranserna till kunderna sker genom ett transportsystem med 35 omlastningsterminaler. Som lastbärare används cirka 1 200 plastpallar, 1 000 plastpallboxar och 250 stålställningar.

– Tidigare använde vi ett hemsnickrat system med streckkoder för att hålla koll på lastbärarna, säger Daniel Johansson. Det fungerade, men systemet hade brister. Vi behövde en bättre lösning.

Utmaningarna var flera. Det saknades fullständig kontroll över när de enskilda lastbärarna gick i väg och vart de skickades. Ibland gick leveranser till fel destinationer, vilket kostar mycket att korrigera samtidigt som det skapar missnöjda kunder. Det var vanligt att lastbärare inte sändes tillbaka i tid, och även att de försvann helt och hållet.

Ahlsell fick kontakt med Vilant Systems som tillhandahåller kompletta RFID-lösningar. I början av året rullades RFID-systemet ut i hela verksamheten.

Alla lastbärare är märkta med RFID-taggar. Övrig hårdvara består av läsare och antenner, portdisplayer samt handdatorer. Taggen innehåller GS1 returlastbäraridentitet, GRAI (Global Returnable Asset Identifier) som används för att identifiera varje enskild lastbärare. Med Vilant Asset Software går det snabbt att se var 
samtliga lastbärare finns och vilken status de har.

Peter Hietala

Nästan inga leveransfel

På utlastningen i Hallsberg finns det schemalagda lastningsfönster för varje avgång. De visas på en display som finns vid varje port.

– Pallarna blir avlästa när de går igenom porten för att lastas på bilen. Av displayen framgår det hur många pallar som återstår att lasta, säger Peter Hietala, chef för den skandinaviska verksamheten i Vilant Systems.

Daniel Johansson

– Om en felaktig pall går genom porten larmar systemet genom kraftiga ljud- och ljussignaler. Detta har bidragit till att i stort sett alla leveransfel har kunnat elimineras.

– Förra året hade vi cirka 110 felsända boxar, säger Daniel Johansson. I år har hittills endast en box skickats fel. Förbättringen är lika stor när det gäller pallar och stålramar.

– I dag vet vi hur länge lastbärarna har varit ute. De ska returneras inom 14 dagar. Om de inte gör det ska våra transportpartners ersätta oss. Till skillnad från tidigare kan vi i dag skicka påminnelser och fakturera.

– Under hösten ska vi se till att systemet ger full effekt. Därefter kommer vi diskutera om vi ska gå vidare med implementeringar i våra verksamheter i Norge och Finland, säger Daniel Johansson.