40 år med ständig utveckling

2013-05-28

2013 – 40 års jubileum

Det är 40 år sedan som den amerikanska streckkoden UPC presenterades, och grunden lades till dagens globala arbeta med standardisering. GS1s globala nätverk finns nu i 111 länder.

2011 – Stark kundtillväxt

Antalet kunder i GS1 Sweden har vuxit kraftigt och uppgår till 10 000. Validoo närmar sig 1 500 kunder. GS1 QR Code lanseras.

2008 – Validoo-portföljen kompletteras med Validoo Q-lab

Den nya tjänsten Validoo Q-lab lanseras. Validoo Q-lab kompletterar Validoo Item genom att kvalitetssäkra att artikelinformationen stämmer överens med ett varuprov.

2005 - EAN Sweden blir GS1 Sweden

Som en följd av att GS1 bildats på global nivå 2003 byter EAN Sweden namn till GS1 Sweden.

2004 - GDSN (Global Data Syncronization Network)

De första stegen för att sätta upp GDSN, ett globalt nätverk av tjänster för validering av artikelinformation, tas.

2003 - Artikelinformation

En svensk tillämpning av artikelinformation tillsammans med en valideringstjänst, numera Validoo Item, lanseras. Med hjälp av tjänsten kan en varuleverantör kvalitetssäkra sin artikelinformation innan den skickas till mottagaren.

2003 - GS1 bildas

Globaliseringen ökar och EAN och UCC (Uniform Code Council) slås samman till GS1.GS1 DataMatrix, den första tvådimensionella koden inom GS1, godkänns för användande.

2001 - XML

Den första versionen med EANs elektroniska meddelanden enligt standarden XML ges ut. Standarden används parallellt med EANCOM och är avsedd för informationsutbyte över internet.

1996 – varumärket EAN

EAN:s nya internationella logo registreras som varumärke i Sverige 1996.

1993 – EAN Sweden AB bildas

Den 12 januari detta år inregistrerar stiftarna EAN Sweden AB, som då har fyra anställda.

1989 - EANCOM

Den första versionen av EANCOM, EANs användarguide för elektroniska meddelanden ges ut. Standarden och användarguiden gör det möjligt för företag att elektroniskt utbyta parts- och artikelinformation samt order och faktura.

1985 – EAN växer

EAN öppnas formellt för all detaljhandel oavsett bransch.

1982 – EAN i dagligt bruk i Sverige

Det finns 22 pilotbutiker som skannar EAN-koder i dagligt bruk runt om i Sverige. EAN har 285 registrerade leverantörsföretag i landet.

1981 – testbutiker igång i Sverige

Det finns nu fem testbutiker i Sverige som kan läsa EAN-koder.

1980 - Första skanningen inom EAN

Tyskland, Japan och Frankrike blir de första länderna inom EAN som installerar skannrar för streckkoder i butikerna.

1979 – avtal om införande i Sverige

1979 undertecknas ett avtal mellan handeln och leverantörerna om införandet av EAN i Sverige. Men det har blivit operativt redan 1978.

1978 – EAN-nummer delas ut i Sverige

Den svenska EAN-handboken fastställs och de första leverantörsnumren inom EAN delas ut i Sverige.

1978 och framåt - Nya medlemsländer i EAN

Fler länder från Europa men även Japan och Australien, ansluter sig tidigt till EAN.

1977 - European Article Number (EAN)

De västeuropeiska länderna kan nu presentera EAN, European Article Numbering. Det är en kod som bygger på det som UPC redan standardiserat, men för artikelidentifiering väljer EAN av kapacitetsskäl en trettonsiffrig nummerserie till skillnad från UPC:s tolv siffror.

1974 – Sverige organiserar arbetet

I december 1974 bildas Svenska EAN-kommittén.

1974 – Arbetet startar i Europa

Den europeiska varuhusorganisationen CIES kallar till möte i Paris, med Sverige och elva andra länder på plats, för att följa amerikanerna i spåren och utveckla en egen standard för artikelidentifiering.

1974 - Första skanningen i USA

Den första artikeln med streckkod enligt UPC som skannas i en utgångskassa i USA blir ett tuggummipaket av märket Wrigley´s.

1973 - Universal Product Code (UPC)

1973 presenteras i USA en tolvsiffrig kod och streckkodsymbol. Koden får namnet UPC, Uniform Product Code, och den beskrivs som en ”icke varubeskrivande, helt numerisk, blandad kod”.

1970 – Handeln organiseras arbetet

Arbetet med en gemensam standard formas i USA i det som kom att bli Uniform Grocery Product Code Council, UGPCC, en grupp med näringslivsrepresentanter från handel och
produktion.

1969 – Startskottet i USA

Representanter för dagligvaruhandeln i USA bestämmer sig för att ta fram en gemensam standard för artikelidentifiering som bygger på streckkoder.

1949 Streckkodens uppfinns

Streckkoden uppfinns 1949 av amerikanerna Norman ”Joe” Woodland och Bernard Silver.