Pressmeddelanden

Här publicerar vi aktuella pressmeddelanden.

Byggbranschen säkerställer spårbarhet i byggandet

2018-04-12

Sveriges största byggföretag och branschorganisationer ställer krav på standardiserad identifikation för byggprodukter. Det gemensamma beslutet möter framtidens krav på en digitaliserad, spårbar och hållbar byggprocess.

EU’s nya regelverk för medicintekniska produkter förbättrar patientsäkerhet och moderniserar offentlig sjukvård

2017-04-20

Efter över 4 års arbete, har EU nu antagit ett nytt regelverk för unik identifiering av medicintekniska produkter samt för in vitro-diagnostik. Unique Device Identification (UDI) som ingår i MDR, Medical Device Regulation syftar till ökad patientsäkerhet och säkrare logistikkedja. Vid implementering av UDI kommer tillverkarna att använda GS1:s standarder.

Christina Wergens ny vd för GS1 Sweden

2016-08-09

Christina Wergens har utsetts till vd för GS1 Sweden att efterträda Bo Raattamaa. Bo Raattamaa kommer nu att gå i pension efter att ha varit vd för GS1 Sweden de senaste tio åren.

"Piratkopiering är ett globalt problem som växer explosionsartat"

2015-10-16

Den mörka delen av världshandeln kan liknas vid den delen av isberget som finns under ytan. Den delen vi inte kan se. Där ryms organiserad brottslighet, med droghandel, illegal vapenhandel, handel med stöldgods, kriminella tjänster – samt den explosionsartat ökande handeln med piratkopierade varor. 

En svensk agenda för framtidens internet

2015-09-25

För att Sverige även fortsättningsvis ska vara ett av världens ledande IT-länder krävs koordinerade satsningar på internetinfrastrukturen. Det visar rapporten ”En svensk agenda för framtidens internet”, som är framtagen med stöd från VINNOVA och publiceras idag. Agendan har tagits fram i samarbete med en bred representation inom internetsamfundet i Sverige, bland andra GS1, och är projektledd av IIS styrelseordförande Ylva Hambraeus Björling.

​Nu närmar vi oss Major Release

2015-07-01

I maj 2016 ersätter GS1 den nuvarande datamodellen för artikelinformation med en flexibel lösning som ska klara av framtidens behov och affärskrav.

GS1 arbetar utan vinstintresse

2015-06-02

Vid sidan om idrottsrörelsen är GS1 en av de mest världsomspännande organisationerna. Att GS1 dessutom är en användarstyrd och så kallad not-for-profitorganisation – som arbetar utan vinstintresse – gör att man har en unik position i världen.

Nya EU-krav på ursprungsmärkning av kött – GS1 kan hjälpa

2015-04-01

Från idag, den 1 april 2015, måste kött från gris, får, get och fågel märkas med vilket land djuret är uppfött och slaktat i. Detta enligt en ny förordning från EU. GS1:s standarder gör det möjligt att fånga och dela den informationen.  - Det är jättebra att GS1:s standarder finns. Märkningen blir mycket enklare när det finns ett enda system att använda sig av, säger Anneli Lundell, kvalitetsansvarig på Scan.

Risk att företag missar märkning av medicintekniska produkter

2015-03-26

All ny medicinteknisk utrustning som säljs till USA måste enligt en ny lag följa den amerikanska hälso- och läkemedelsmyndigheten FDA:s krav på unik identifiering, så kallad UDI. GS1, som har ackrediterats för att utfärda UDI-märkningen, ser uppenbara risker att det finns svenska företag som inte tror sig omfattas av reglerna och därför kan gå miste om affärerna.

Findus väljer GS1-standard för spårbarhet

2015-03-09

Livsmedelsföretaget Findus har valt GS1:s standard för spårbarhet i företagets nya fabrik och fryslager i skånska Bjuv. Fabriken, en investering på cirka 600 miljoner kronor, blir utrustad med den senaste tekniken som gör det möjligt att spåra alla livsmedel genom hela leverans- och tillverkningsprocessen, vilket ger en effektiv hantering och hög livsmedelssäkerhet.