Möt Sara Rydberg, HR-chef

Sara Rydberg driver HR-arbetet på GS1 Sweden och är ansvarig för att GS1 ska vara en rolig och utvecklande arbetsplats där alla medarbetare vill stanna och växa.

Vem är du?

– Jag är 36 år och ansvarar för HR på GS1 Sweden. Saker som gör mig glad är naturupplevelser som att åka skidor och att plocka hjortron. På jobbet blir jag extra glad när jag ser människor växa och utvecklas.

Vad sysslar du med på jobbet?

– Jag jobbar med allt inom HR-området, såsom kultur, ledarskap, chefsstöd, employer branding, kommunikation, förändringsledning, rekrytering, arbetsrätt och mycket mer.

För mig handlar mitt jobb om att vi som bolag är våra människor, eftersom utan våra engagerade och kompetenta medarbetare så är vi ingenting. Med det sagt så tror jag på en kultur där vi gör varandra bättre, om vi lyckas med det så är jag helt övertygad om att det speglar sig i GS1 Swedens resultat.

Hur länge har du jobbat hos GS1 Sweden?

– Jag började hos GS1 under våren 2020, precis i början av coronautbrottet, så jag kastade mig rakt in i en värld av digitala Teams-möten. Jag är företagets första anställda HR-chef med anledning av att bolaget har vuxit och fortsätter växa i stadig takt. Historiskt har HR-frågor hanterats i ledningsgruppen och ibland med konsulthjälp.

Vad är det med HR som får dig att ticka?

– Det roligaste med min roll som HR-chef är att jag får jobba med människor som är det absolut viktigaste som ett bolag har. Jag får energi av att se människor samarbeta tvärfunktionellt, att ta vara på medarbetares idéer, klokskap och driv. Att se medarbetare växa och utvecklas är en ynnest. Om medarbetare utvecklas, så utvecklas också GS1.

Hur vill du beskriva företagskulturen?

Vi har ett otroligt starkt engagemang, driv och hög kompetens hos våra medarbetare. Jag som själv är ny i organisationen har fått så mycket fin hjälp av mina kollegor! Vi har en hjälpsam kultur.

*Intervjun med Sara gjorde vi i juni 2020.