Öppna

Just nu får vi många frågor om fakturor. Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna

Öppna

GS1 Branschråd för dagligvaror

Fyra gånger per år träffas utvalda personer från dagligvaruhandeln för att diskutera hur GS1 kan bistå i branschens framtida utmaningar.

Diskussionerna förs i två riktningar:

  • ge GS1 återkoppling på hur deras produkter används i verkligheten och vilka utmaningar och möjligheter som företagen står inför framöver.
  • ge representanterna i branschrådet möjlighet att förankra och sprida viktiga initiativ. En standard blir mycket starkare om fler använder den på samma sätt.

Idag finns användargrupper som beslutar om svensk anpassning av respektive standard. De är öppna för alla användare och har koppling till den globala processen för ändringar i en standard.

Branschrådet tar ett helhetsgrepp kring alla produkter och standarder, för att se vad som kan ge dagligvarubranschen som helhet mest nytta i framtiden. Vilken standard har dagligvarubranschen behov av? Och finns det oklarheter i det som redan används?

Deltagarna i rådet väljs ut av Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörernas förbund.

Kriterier för deltagarna:

  • Bred branschsyn
  • Har kompetens om daglig drift i företagen
  • Kan agera pådrivande i sin bransch
  • Mandat att säkerställa implementering i sitt företag
  • Har en ledande position i sitt företag/i branschen

Agenda och protokoll delges deltagare i gruppen, med möjlighet till en bredare förankring med fler inom branschen.

Rådet består av åtta deltagare:

Anette Andersson

ICA Sverige

Rasmus Bonnevier

Procter & Gamble

Thomas Borgström

Dagab/Axfood

Peter Dannqvist

DLF Logistikkommitté

Ylva Heivert

Svensk Dagligvaruhandel

Sven Nordblom

Unilever

Thomas Petersson

Arla Foods

Thomas Säll

Coop