Bygg

Anmäll dig till denna användargrupp

Användargruppen för Bygg främjar ett ökat samarbete mellan aktörer inom byggsektorn för att skapa effektivare flöden, möta kommande lagkrav och på sikt höja datakvaliteten.

Mötesinformation
Mötesledare: David Almroth, GS1 Sweden AB
Kontaktinformation: david.almroth@gs1.se
Mötesplats: Västra Järnvägsgatan 15, Stockholm