Bygg

Anmäl dig till denna användargrupp

Användargrupp Byggs syfte är att genom konkurrensneutralt samarbete mellan aktörerna i byggbranschen gällande tillämpningen av GS1:s identiteter och standarder, få effektiva och kvalitetssäkrade informations- och produktflöden och därmed möjliggöra förbättringar i hela livscykeln av ett byggnadsverk.

Målen under 2020

  • Att under 2020 bestämma tillämpningen av hur alla byggprodukter skall kunna identifieras med GTIN, hur produkterna kan vara märkta och att tillämpningen som tagits fram är / blir globalt accepterade.
  • Att under 2020 genomföra kommunikations- och utbildningsinsatser gällande dessa tillämpningar.
  • Att under 2020 sprida kunskap och information gruppens arbete och tillämpningar.

Huvudfrågeställningar

  • GTIN på lagerlagda artiklar jämte GTIN Management rules
  • GTIN på konfigurerbara artiklar

Organisation

För att nå framdrift har fyra subgrupper skapats:

  1. Svenskt trä
  2. Övrigt byggmaterial
  3. Fönster och Dörrar
  4. Kravidentifikation
Mötesinformation
Mötesledare: David Almroth, GS1 Sweden AB
Kontaktinformation: david.almroth@gs1.se
Mötesplats: Västra Järnvägsgatan 15, Stockholm