Filmer

En bild säger mer än tusen ord, brukar det heta. En film kan ibland säga ännu mer. 

Här samlar vi vår filmer kronologiskt. Under rubriken "Filmer om mätregler" hittar du filmer som på ett enkelt sätt förklarar hur man mäter konsumentartiklar respektive icke-konsumentartiklar enligt GDSN Package Measurement Rules. 

Hur kan vi veta varifrån produkten kommer? 

 

The Validooers 

 

 

Nyttan med RFID på tåget

 

Nyttan med en streckkod - på 90 sekunder (English version) 

Nyttan med en streckkod - på 90 sekunder 

 

Benefits of a barcode in 90 seconds - without speak/voice-over

 

 

GS1 - e-Freight: Optimering av intermodala transporter (kort version) 

GS1 - e-Freight: Optimering av intermodala transporter (lång version)

 

GS1 Sweden: Affärsnytta

 

 

Validoo: Affärsnytta

 

   

GS1 Sweden: eCom

 

 

GS1 Sweden: Streckkodsfilm

 

 

GS1-systemet på 73 sekunder

 

 

GS1 Sweden: Värdekedjan


GS1 Sweden: DataMatrix används för att stoppa förfalskade läkemedel

 

 

GS1 Sweden: Elektronisk handel

 

 

GS1 - Spårbarhet inom hälso- och sjukvård