Om oss

GS1 verkar för att förbättra effektivitet och synlighet i värdekedjan. Tillsammans med våra användare utvecklar och sprider vi globala, branschneutrala standarder och lösningar för olika branscher. GS1 Sweden är en del av GS1, en global organisation som finns represennterad i 114 lokala GS1 länder. Vi är en not-for-profit organisation där eventuella vinster återinvesteras i verksamheten

Sex miljarder transaktioner varje dag

Med över 2 miljoner företagskunder i nästan 150 länder och 5 miljarder transaktioner dagligen säkerställer GS1-standarder effektiva och säkra varu- och informationsflöden över hela världen.

En central del av världsekonomin

Företag över hela världen berörs av GS1-standarder. Streckkoden, den mest kända GS1-standarden, har av brittiska BBC benämnts som "en av de 50 saker som har skapat världsekonomin".

 

Vår bransch har sina utmaningar och tillsammans med GS1 Sweden arbetar vi för att hitta gemensamma lösningar för att hantera olika regler och krav. ” — Lena Sparring, Chef Produktkvalitet på ICA

Vi utvecklar GS1-standarder tillsammans med användarna

GS1 styrs av ett "Management Board", där nyckelpersoner från multinationella företag, handelsföretag, leverantörer och GS1:s medlemsorganisationer finns representerade. Medlemmarna kommer från olika länder världen över och från olika branscher.

GS1 Sweden följer GS1:s globala regelverk. Läs mer om regelverket här:

Ladda ner GS1 Statutes (.pdf) och Ladda ner Code of Practice (.pdf)

Vill du läsa mer om GS1:s globala arbete, besök GS1:s globala hemsida.

Kvalitetssäkring för våra kunder

Genom våra Validoo-tjänster ger vi våra kunder möjlighet att förbättra kvalitet och effektivitet i informationsflöden, såväl interna som med samarbetspartners. Validoos tjänster bygger på GS1-standarder och har tagits fram i samarbete med GS1:s kunder.

Läs mer om Validoo och de olika tjänsterna som bland annat kvalitetssäkrar produktdata och produktbilder.

Din bransch

GS1:s standarder är skapade för att passa alla typer av företag, oavsett i vilken bransch företaget verkar och hur stort eller litet företaget är. Det är en stor fördel för företag som är verksamma inom flera branscher parallellt.

Ägare och Styrelse

GS1 Sweden ägs till lika stora delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH), vilka också var med och grundade EAN Sverige, föregångaren till GS1 Sweden.

Våra standarder

GS1:s standarder används för att identifiera och märka varor, platser och parter, samt för att läsa av och dela informationen maskinellt.