T4032 Typ av utgångsdatum

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
LAST_SALE_DATE
BAKED_FOR_DATE
BAKED_ON_DATE
BEST_BEFORE_DATE Bäst före-datum Bäst före datum visar den ideala konsumtion- eller användningsdagen för en produkt. Produkten kan ofta konsumeras efter bäst före datum. X
DISPLAY_UNTIL_DATE
EXPIRATION_DATE Sista förbrukningsdag Sista förbrukningsdag är det datum som bestämmer gränsen för konsumtion eller användning av en produkt. Det kan vara en direkt hälsorisk att använda produkten efter sista förbrukningsdag. X
NO_DATE_MARKED
PACKAGING_DATE
PRODUCTION_DATE