T3799 Typ av kompletterande artikelidentitet

Kod Namn Beskrivning Används i Sverige
AIG
ARTG_ID
AU_PROSTHESES_REBATE_CODE
BFR
BUYER_ASSIGNED Köparens artikelnummer Artikelnummer som tilldelas av köparen. X
DIN
DIN_HM
DISTRIBUTOR_ASSIGNED Distributörens artikelnummer Artikelnummer som tilldelas av distributören. X
EPD
EU_MEDICAL_PRODUCT_NUMBER
FDA_MEDICAL_DEVICE_LISTING
FDA_NDC_10
FDA_NDC_11
FDA_PRODUCT_CODE
FOR_INTERNAL_USE_1
FOR_INTERNAL_USE_10
FOR_INTERNAL_USE_11
FOR_INTERNAL_USE_12
FOR_INTERNAL_USE_13
FOR_INTERNAL_USE_14
FOR_INTERNAL_USE_15
FOR_INTERNAL_USE_16
FOR_INTERNAL_USE_17
FOR_INTERNAL_USE_18
FOR_INTERNAL_USE_19
FOR_INTERNAL_USE_2
FOR_INTERNAL_USE_20
FOR_INTERNAL_USE_3
FOR_INTERNAL_USE_4
FOR_INTERNAL_USE_5
FOR_INTERNAL_USE_6
FOR_INTERNAL_USE_7
FOR_INTERNAL_USE_8
FOR_INTERNAL_USE_9
GTIN_12
GTIN_13
GTIN_14
GTIN_8
HIBC
ICCBBA
INDUSTRY_ASSIGNED
INVIMA
ISBN_NUMBER
ISSN_NUMBER
LOTTERY_GAME_NUMBER
LOTTERY_PACK_BOOK_NUMBER
MANUFACTURER_PART_NUMBER
MDL
MODEL_NUMBER
NABCA_PRODUCT_CODE
NAN Nordiskt varunummer Nordiskt varunummernummer är en sex -siffrigt identifieringsnummer som behövs på alla läkemedel som godkänts i Sverige. Numret är unikt för en viss artikel. Ett NAN kan vara giltigt i ett till fem nordiska länder: (Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island) beroende på om artikeln uppfyller vissa grundläggande kriterier X
NPN
NSN
NUMERO_RDN
NZ_MEDICINES_TERMINOLOGY_CODE
PHARMACODE_CH
PLU PLU-nummer PLU-numret identifierar en viss grupp av artiklar, som till exempel en äppelsort, och alltså inte det unika äpplet från ett visst land eller en viss odlare. X
RVG
RVH
SAN_4
SUPPLIER_ASSIGNED Leverantörsartikelnummer Artikelnummer som tilldelas av leverantören. OBS! Värdet SUPPLIER_ASSIGNED ska inte väljas vid term T3799. Leverantörens artikelnummer väljs vid T0172 X
WAND_NUMBER
Z_INDEX