Kodlistor Artikelinformation v. 3.1

Kodlistorna gäller för GS1 Artikelinformation, version 3.1. Kodlistorna kan antingen visas i HTML- eller XML-format.

Kodlistorna finns tillgängliga i maskinellt läsbart format från http://gs1.se/services/codelist/3.1/  följt av termnummer, till exempel http://gs1.se/services/codelist/3.1/T2241.xml.

Visa schema som beskriver XML-filerna

Schemat innehåller omfattande förändringar jämfört med version 2.8. Dokumentet Beskrivning av schema för kodlistor visar hur det nya schemat är uppbyggt.

Namn Länk
T0137 Förpacknings-/kollityp Visa som XML
T0145 Typ av jämförelse Visa som XML
T0148 Pant för returnerbar förpackning Visa som XML
T0153 Dokumentfunktion Visa som XML
T0187 Typ av databärare Visa som XML
T0189 Villkor för förpackningsmaterial Visa som XML
T0194 Skattetyp Visa som XML
T0204 Valuta - Använd alfabetiska koder enligt ISO 4217. Extern kodlista
T0263 Klass för farligt gods Visa som XML
T0280 Produktklass
T0281 Produktegenskapstyp
T0282 Produktegenskap
T1188 Förpackningsmaterial Visa som XML
T2231 Typ av filreferens Visa som XML
T2236 Staplingsriktning Visa som XML
T2237 Staplingstyp Visa som XML
T2241 Färgsystem Visa som XML
T2244 Palltyp Visa som XML
T3495 Artikelavisering Visa som XML
T3744 Transportkategori Visa som XML
T3745 Kemikaliemärkning enligt GHS Visa som XML
T3747 Förekomst av streckkodad information Visa som XML
T3748 Typ av maskinellt läsbar information Visa som XML
T3777 Ackrediterad märkning Visa som XML
T3780 Måttenhet Visa som XML
T3781 Måttenhet för temperatur Visa som XML
T3782 Språkkod - Använd alfabetiska koder enligt ISO 639-1 Extern kodlista
T3783 Målmarknadsområde Visa som XML
T3784 Landskod Visa som XML
T3788 Partens roll Visa som XML
T3792 Typ av kontakt Visa som XML
T3794 Typ av refererad artikel Visa som XML
T3799 Typ av kompletterande artikelidentitet Visa som XML
T3803 Batteriteknik Visa som XML
T3804 Batterityp Visa som XML
T3815 Övergripande produktgrupp Visa som XML
T3816 Typ av övrigt mått Visa som XML
T3820 Typ av basmängd Visa som XML
T3825 Typ av kravspecifikation Visa som XML
T3826 Artikelegenskap Visa som XML
T3846 Kvalificerare för fukt och temperatur Visa som XML
T3848 Typ av tryckkänslighet Visa som XML
T3849 Importklassificeringstyp Visa som XML
T4010 Artikelnivå Visa som XML
T4028 Allergi/dietmärkning Visa som XML
T4031 Fritt från-märkning Visa som XML
T4032 Typ av utgångsdatum Visa som XML
T4033 Skattemyndighet Visa som XML
T4040 Hanteringsinstruktion Visa som XML
T4066 Diettyp Visa som XML
T4069 Tillagningsstatus Visa som XML
T4073 Näringsämne Visa som XML
T4075 Måttprecision Visa som XML
T4078 Allergentyp Visa som XML
T4079 Innehållsnivå Visa som XML
T4082 Tillagningssätt Visa som XML
T4084 Typ av utbyte Visa som XML
T4121 Säsong Visa som XML
T4124 Förpackningsfunktion Visa som XML
T4131 Villkor för försäljning till konsument Visa som XML
T4138 Tillverkarens tillagningsmetod Visa som XML
T4140 Farligt gods begränsad mängd Visa som XML
T4217 Näringsämne djurfoder, kod Visa som XML
T4222 Produkt avsedd för, Kod Visa som XML
T4223 Fodertyp Visa som XML
T5044 Signalord enligt GHS Visa som XML