Kodlistor

Kodlistorna gäller för alla GS1 Swedens affärsprocesser, ESAP. Kodlistorna kan antingen visas i HTML- eller XML-format.

Kodlistorna finns tillgängliga i maskinellt läsbart format från http://gs1.se/services/codelist/  följt av termnummer, till exempel http://gs1.se/services/codelist/T0148.xml.

Visa schema som beskriver XML-filerna

Namn Länk
T0137 Förpacknings-/kollityp - Gäller för Artikelinformation och ESAP 20. Visa som XML
T0137 Förpacknings-/kollityp - Gäller för ESAP 6 och Transportflödet. Visa som XML
T0142 Artikelmarkeringar - Gäller för ESAP 6. Visa som XML
T0145 Jämförmängd - Gäller för formatet EDIFACT. Visa som XML
T0145 Jämförmängd - Gäller för formatet XML. Visa som XML
T0148 Pant för returnerbar förpackning Visa som XML
T0168 Ursprungsland Visa som XML
T0169 UN-nummer
T0187 Streckkodstyp Visa som XML
T0194 Skattetyp Visa som XML
T0197 Skattekategori Visa som XML
T0204 Prislistans valuta - Använd alfabetiska koder enligt ISO 4217. Extern kodlista
T0211 Avvikelseorsak Visa som XML
T0235 Läkemedelsegenskap Visa som XML
T0263 Klass för farligt gods Visa som XML
T0280 Produktklass
T0287 Anledning till kreditering Visa som XML
T0290 Motiv för skattebefrielse Visa som XML
T1139 Produktklassificeringsystem Visa som XML
T1188 Förpackningsmaterial Visa som XML
T1338 Betydande karaktärsegenskap Visa som XML
T2241 Färgsystem Visa som XML
T2244 Palltyp Visa som XML
T2520 Hygienmärkning Visa som XML
T3362 Format för datummärkning
T3745 Kemikaliemärkning enligt GHS Visa som XML
T3748 Typ av maskinellt läsbar information Visa som XML
T3749 Databärartyp Visa som XML
T4011 Målmarknadsområde Visa som XML
T4029 Miljömärkning Visa som XML
T4028 Allergi/dietmärkning Visa som XML
T4030 Etisk handelsmärkning Visa som XML
T4031 Fritt från-märkning Visa som XML
T4032 Typ av utgångsdatum Visa som XML
T4066 Diettyp Visa som XML
T4069 Tillagningsstatus Visa som XML
T4073 Näringsämne Visa som XML
T4075 Måttprecision Visa som XML
T4078 Allergentyp Visa som XML
T4079 Innehållsnivå Visa som XML
T4082 Tillagningssätt Visa som XML
T4084 Typ av utbyte Visa som XML
T4121 Säsong Visa som XML
T4124 Förpackningsfunktion Visa som XML
T4131 Villkor för försäljning till konsument Visa som XML
T4140 Farligt gods begränsad mängd Visa som XML
T4145 Batterityp Visa som XML
T4149 Pantsystemets region Visa som XML
T4762 Administreringsväg Visa som XML
T4790 Beredningstyp Visa som XML
T5037 Övrig märkning Visa som XML
T5044 Signalord enligt GHS Visa som XML
T5100 Måttenhet för basmängd Visa som XML
T5101 Måttenhet för näringsämnesmängd Visa som XML
T5102 Måttenhet för utbyte Visa som XML