Klassificering GPC/UNSPSC

Att klassificera artiklar innebär att gruppera artiklar med samma eller liknande egenskaper. Genom att ange klassificeringen med en kod blir det lättare att söka efter och organisera artiklarna samt att ta fram till exempel försäljnings- och förbrukningsstatistik.

GPC Produktklass

GPC (Global Product Classification, produktklass) är GS1:s standard för att klassificera artiklar. GPC är det klassificeringssystem som används för GS1:s standard för Artikelinformation.

UNSPSC

UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) är FNs standard för att klassificera artiklar och tjänster. GS1 US underhåller standarden på uppdrag av FN.