GDSN

GDSN

GDSN är GS1:s globala standard för att synkronisera grundinformation om till exempel artiklar, platser och priser.

I Sverige används GDSN även för att synkronisera Artikelinformation.

Läs mer om Artikelinformation här

Läs mer om GDSN på GS1:s globala webbplats