Stort intresse för gemensam standard för märkning av godsvagnar

Intresset var stort för GS1:s lösning för märkning av godsvagnar och tågkomponenter vid världens största järnvägsmässa InnoTrans i september. Cirka 15 länder är i dag engagerade i arbetet med att införa GS1:s standarder för tåg. 

– Mässan hålls vartannat år och det här är tredje gången vi visar upp oss där. Under den här tiden har intresset för vår lösning ökat stort, säger Alice Mukaru, Business Manager Strategic Projects på GS1. Hon fortsätter:
- Mycket av intresset kommer sig av att vi samarbetar med Trafikverket.

Monter

 

På mässan visade Trafikverket upp en modelljärnväg som gav prov på vad GS1:s standarder kan göra i praktiken. Modellen ger en bra introduktion till hur RFID-märkning fungerar och vilken typ av information som kan tas fram via systemets applikationer.

– Det är ett jättebra sätt att visa hur bra det faktisk fungerar och det skapade stort intresse på mässan. För oss handlar det mycket om att ersätta manuella rutiner och nästa steg är att bygga på med fler tjänster, säger Karl Åkerlund, ansvarig för Trafikverkets trafikinformationssystem.

180 läsare ska bli fler

Trafikverket ligger i framkant när det gäller användning av RFID inom järnväg och håller på att bygga ut en infrastruktur för att kunna dra nytta av tekniken. I dagsläget har man installerat 180 läsare runt om i Sverige. Nästa år planeras för en större utbyggnad.

– Systemet fungerar väldigt bra och vi märkte också på InnoTrans att intresset är stort för en gemensam standard från flera håll, dels från transportörer och ägare av järnvägsnäten, men även från systemleverantörer och applikationstillverkare, säger Karl Åkerlund.

– Fördelarna med GS1:s lösning är många, bland annat gör det att man kan följa hur vagnarna rör sig i realtid och få information om var de befinner sig och om de är i behov av underhåll, säger Alice Mukaru. 

Med RFID kan man följa och spåra fordon och se i vilken ordning lok och vagnar kommer, vilket är en stor fördel i hamnar, terminaler och på lastplatser. Och tekniken bidrar till lägre kostnader för underhåll av spår och fordon.

Allt sker automatisk med RFID-läsare kopplade till detektorsystem som läser av vagnarnas status, vilket även kan ske när tågen körs i hög hastighet.

– Jämfört med befintliga lösningar är spårning av godsvagnarna med RFID-taggar en både enklare och billigare lösning, säger Alice Mukaru.

Gemensam europeisk standard

I Sverige kommer 60- 70 procent av godsvagnar från andra länder, och situationen är liknande i ute i Europa. Det gör, menar Alice Mukaru, att en gemensam europeisk standard blir allt viktigare.

– Tidigare har det mest handlat om pilotprojekt men nu blir allt fler projekt verklighet. Infrastrukturägare, transportörer och logistikföretag har insett att vi behöver en standard för att det här ska fungera över hela Europa. I förlängningen handlar det också om att koppla ihop hela kedjan av transportnät så att man kan följa godset när de flyttas över till andra transportsätt, säger hon.

GS1 har även tagit fram en överskådlig guide för hur standarderna kan tillämpas på ett effektivt sätt.

– Företag som är intresserade av en effektiv transportlösning kan gärna kontakta oss för att ta del av guiden och samtidigt få en demonstration av modellen som visades på mässan och som nu finns här hos oss på GS1, säger Alice Mukaru.