Kom igång med 2D-koder och e-verifikation

Boka Kom igång med 2D-koder och e-verifikation

Det här är en kurs som vänder sig till läkemedelsföretag verksamma i Sverige som ska efterleva EU:s krav på 2D-koder (delegerad akt till direktivet 2011/62/EU). 

Kursen tar det från grunden och inga förkunskaper krävs om streckkoder eller GS1s standard. Det är en fördel om deltagaren känner till vad direktivet 2011/62/EU syftar till (även kallat ”Falsified medicine directive”).

Kursens målsättning är att varje deltagare har en egen checklista i slutet av dagen som kan leda dem i arbetet med att märka med 2D-koder. Se mall för checklista längst ner på sidan. 

Kursen omfattar:

 • Övergång från en streckkod till en 2D-kod
 • Skapa och förvalta GTIN (Global Trade Item Number)
 • Hantera serienummer
 • Hantera e-verifikation
 • Praktiska tips på projekt och förvaltning

Kursen har utvecklats i samarbete med LIF – de forskande läkemedelsföretagen, för att säkerställa att innehållet i kursen motsvarar behovet från ett läkemedelsföretag. Kursen är öppen för alla typer av företag och organisationer.

Efterfrågan på kursen borde vara stor – jag skulle ha anmält mig tidigt för att vara säker på att få en plats.” — Anita Finne Grahnén, LIF

Målgrupp

Företag och organisationer som berörs av direktivet 2011/62/EU – speciellt i avseende till den delegerade akt som hänvisar till märkning av serienummer på läkemedelsförpackning.

Kursen kan vara lämplig för personer med roller inom:

 • Märkningshandläggning
 • Juridik (Regulatory Affairs)
 • Logistik, IT, Masterdata
 • Förpackningsdesign
 • Upphandling
 • Kvalitet
 • Produktutveckling,
 • Produktionsutveckling
Dags att sätta igång – detta är ett jättebra tillfälle att få insikt om vad omställning till 2D-koder innebär i praktiken.” — Björn Eklund, Bayer HealthCare

OBS! I skrivande stund har inte den delegerade akten publicerats. Det kan betyda att innehållet kan komma att ändras. Tanken med kursen är att hjälpa företag komma igång med att följa EU-kraven om förfalskade läkemedel, så alla eventuella ändringar kommer att följa detta syfte. 

Investering i kunskap om 2D-koder kan spara både tid och kostnader – för att få det rätt från start.” — Annmargret Tallberg, MSD Sverige

 

Program

9:00 - 9:30
Kaffe och smörgås
9:30 - 12:30
Översikt av ny lagstiftning
introduktion till GS1:s standard

Vad GS1:s standard består av och hur den regleras. Grunderna i identifiera, märka och dela information. 

Identifiering av artiklar

Begrepp som GTIN, NTIN, och nordiska varunummer förklaras och sätts i sitt sammanhang. Närmare beskrivning hur globalt unika artikelnummer och serienummer skapas, säkerställs och förvaltas.

2D-koder

Hitta rätt i djungeln av 2D-koder och lär dig vad en 2D-kod måste klara av för att kunna fungera och följa lagstiftningen. 

12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 16:30
e-Verifikation

Förklaring av produkt- och dataflöde från producent till utcheckning. 

Erfarenheter från verkligheten

Svenska företag berättar om hur de övergått till märkning med 2D-koder. 

Summering av dagen
Kursinfo
Kursledare: GS1 i samarbete med LIF
Kursavgift: Heldags kurs - 5600 kr
Kurslokal: GS1 Sweden, Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr, Stockholm

Avgränsningar:

Kursen kommer inte att hantera något om regler kring unik märkning av medicinteknisk utrustning. Det kommer heller inte tas upp något om upphandlingskrav, varken från landsting eller annan part.

Bokningsvillkor

Kursavgiften faktureras efter genomgången kurs. Vi debiterar full avgift om avbokning sker inom fem arbetsdagar innan kursstart eller om du uteblir. Du kan emellertid överlåta din plats till en annan person inom samma företag. 

Om kursen är fullbokad, kan du anmäla dig till en reservplats. Vi meddelar så snart som möjligt om du har fått en reservplats.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Vid frågor kontakta GS1 Kundservice på kundservice@gs1.se 

 

 *Alla priser anges exklusive moms.

Hitta till oss

Kursmaterial 

Kom igång med 2D-koder och e-verifikation (.pdf)

LIF om e-verifikation (.pdf)

LIF om lagstiftning (.pdf)

Identifiering av artiklar (.pdf)

Så här har vi gjort med 2D-koder och e-verifikation - exempel från Bayer, MSD och Pfizer (.pdf)

Recipharm om e-verifikation (.pdf)

Checklista

För att du ska komma igång smidigt med ditt eget 2D-projekt har vi tagit fram en mall som du kan använda som en  "kom-ihåg-checklista" i ditt arbete.

Här kan du ladda ner mallen till checklistan

Boka Kom igång med 2D-koder och e-verifikation