Beställning - bli GS1-kund

Du blir GS1-kund genom att abonnera på ett GS1 Företagsprefix. Företagsprefixet ger dig tillgång till alla GS1:s standarder.

Med ett GS1 Företagsprefix kan du:

  • Identifiera varor, platser, parter och kollin med unika nummer med mera.
  • Överföra information snabbt och säkert från saker till datorer med hjälp av streckkoder och RFID/EPC-taggar.
  • Dela information enkelt och effektivt med dina affärsparter och utbyta till exempel artikelinformation och order samt följa en leverans i realtid.

Så blir du GS1-kund

Du beställer företagsprefixet i vår medlemsportal MyGS1. Börja med att fylla i företagets organisationsnummer och följ sedan de olika stegen. Det är även här du beställer viktvaruprefix för artiklar med varierande vikt.

Kom igång och bli GS1-kund

Avgifter

Du betalar en anslutningsavgift och en årlig abonnemangsavgift. Avgiftens storlek är baserad på ditt företags omsättning, om du inte är en statlig myndighet eller ett företag som tillverkar läkemedel och implantat. Då gäller speciella prislistor. Läs mer om våra avgifter via länkarna till höger.

Avgifter för GS1 Företagsprefix

Avtalsvillkor för GS1 Företagsprefix