Affärsnyttan med ESAP 20

Det blir ordning och reda med ESAP 20

I dagligvaru- och detaljhandeln är det viktigt att rätt artikel beställs och levereras i rätt tid med rätt beställningskvantitet. Med ESAP 20 blir det lätt att ha kontroll över varorna på lagret, följa varorna under transporten och hålla reda på vart de har levererats. Det minskar svinn, ger kortare ledtider och ger spårbarhet i hela kedjan från tillverkare till slutkund.

Du sparar pengar med ESAP 20

När företaget integrerar systemen för till exempel logistik, ekonomi och inköp kan resurserna utnyttjas så bra och effektivt som möjligt. Genom att anpassa verksamheten enligt ESAP 20 kan alla avdelningar på företaget kommunicera med varandra på samma sätt och administrationen effektiviseras. Vi har sett att företag som har infört ESAP 20 fullt ut har minskat sina administrativa kostnader med upp till 90 %.

Med ESAP 20 har säljare och köpare gemensam och korrekt information om artiklarnas mått, vikt, hållbarhet med mera. Det gör att det blir lättare att optimera och effektivisera transporterna och få bra lagerstyrning där lagerutrymmet utnyttjas på bästa sätt.

Elektronisk handel blir enklare med ESAP 20

ESAP 20 är en etablerad affärsprocess som används av leverantörer, återförsäljare och grossister inom dagligvaruhandeln och storhushåll, men ESAP 20 kan även användas inom annan detaljhandel. Genom att använda en etablerad process behöver du inte ta fram olika lösningar för olika kunder. Det gör att det går snabbare att införa elektronisk handel och utvecklingskostnaderna minskar.

Våra affärsprocesser utvecklas och förvaltas kontinuerligt av GS1 Sweden tillsammans med användarna. Vi anpassar våra affärsprocesser enligt internationella standarder och drar på så sätt nytta av det bästa som utvecklas i världen.