ESAP 20 - Handelsflödet

Affärsprocessen ESAP 20, Handelsflödet, är en lösning för att utbyta affärsinformation elektroniskt inom detaljhandeln. 

ESAP 20 är en etablerad process som effektiviserar verksamheten och skapar ordning och reda. Vi har utvecklat ESAP 20 tillsammans med företag i dagligvaru-, storhushåll- och livsmedelshandeln och den är därför anpassad efter branschens behov. ESAP 20 kan även användas inom annan detaljhandel.

Affärsnyttan med ESAP 20

Översikt ESAP 20

Gå till den tekniska dokumentationen för ESAP 20

Med ESAP 20 blir det lätt att ha kontroll över varorna på lagret, följa varorna under transporten och hålla reda på vart de har levererats. Det minskar svinn, ger kortare ledtider och ger spårbarhet i hela kedjan från tillverkare till slutkund.”