Tjänstebeskrivning

Tjänstebeskrivningen beskriver vilka regelverk och standarder som GS1 Directory baseras på, vad som krävs för att bli kund till tjänsten samt hur tjänsten används.

Förutsättningar för att använda GS1 Directory

 • Ditt företag abonnerar på ett GS1 Företagsprefix från GS1 Sweden.
 • Ditt företag måste teckna avtal för GS1 Directory.
 • Ditt företag måste följa villkoren och betala avgifterna enligt gällande avtal för GS1 Directory.

Så fungerar GS1 Directory

 • GS1 Directory är ett verktyg för att administrera sina GLN (GS1-lokaliseringsnummer, Global Location Number) och information (till exempel adresser, kontaktpersoner eller roller) om sina GLN.
 • Med hjälp av GS1 Directory kan företag publicera sina GLN och information om dessa GLN så att informationen blir sökbar i GS1 Swedens och i andra GS1-organisationers nummerupplysningar.
 • GS1 Directory verifierar att de GLN som publiceras i GS1 Swedens nummerupplysning tillhör ett aktivt och giltigt GS1 Företagsprefix.

Detta får du som kund till GS1 Directory

 1. Ditt företag kan göra ett obegränsat antal sökningar i GS1 Swedens nummerupplysning. Om du inte är kund till GS1 Directory kan du göra högst 30 sökningar per dygn i GS1 Swedens nummerupplysning.
 2. Ditt företag kan göra obegränsat antal slagningar i GS1 Swedens nummerupplysning (inom rimliga gränser) inom ramen för tjänster som Kund erbjuder marknaden.
 3. Ditt företag äger ej rätt att förmedla personuppgifter från GS1 Swedens nummerupplysning till tredje part.
 4. Ditt företag äger ej rätt att uppmuntra sina användare att generera e-postmeddelanden eller annan kommunikation till de kontaktpersoner vars kontaktuppgifter finns i GS1 Swedens nummerupplysning eller GS1 Directory.
 5. Ditt företag har inte rätt att automatiskt generera e-post eller annan kommunikation till de personer vars kontaktuppgifter presenteras i GS1 Swedens nummerupplysning.
 6. Ditt företag har möjlighet att ansluta sig via ett gränssnitt för att automatiskt söka i GS1 Swedens nummerupplysning.
 7. Ditt företag kan, mot en avgift, få hjälp med att publicera ett större antal GLN och information om dessa GLN.
 8. GS1 Directory är i drift dygnet runt, med undantag för planerade underhåll.
 9. Du har tillgång till support måndag till fredag under kontorstid.

En användare som är inloggad i GS1 Directorys webbgränssnitt kan göra följande:

 • Publicera alla eller några av sina GLN tillsammans med information om dessa GLN.
 • Avpublicera GLN och information om detta GLN.
 • Ta bort publicerad information om ett GLN.
 • Skapa hierarkier/strukturer för sina GLN.
 • Söka bland egna GLN.
 • Se vilka andra företag som är kunder till GS1 Directory.

Styrande regelverk och standarder

General Specifications