Teckna avtal

För att ditt företag ska kunna använda GS1 Directory för att söka, publicera och ändra information kring parter och platser måste ditt företag abonnera på ett GS1 Företagsprefix från GS1 Sweden och teckna avtal med GS1 Directory.

Teckna avtal i MyGS1

Gå till MyGS1 för att beställa ett abonnemang på GS1 Företagsprefix och för att teckna avtal för GS1 Directory.

Gå till MyGS1