Publicera och slå upp information

Med hjälp av GS1 Directory kan företag publicera sina egna kontaktuppgifter knutna till ett eller flera GLN. På så sätt får dina affärspartners tillgång till kontaktuppgifter som leveransadress, fakturaadress eller e-postadress till olika avdelningar inom företaget.

Publicera information i GS1 Directory

När du har anslutit ditt företag till GS1 Directory får du tillgång till ett webbaserat verktyg där du registrerar och underhåller information kring parter och platser som ditt företag har identifierat med GLN (GS1-lokaliseringsnummer, Global Location Number). Tänk på att det är du själv som ansvarar för att hålla din information aktuell.

Den information som du kan ange om varje part är

 • GLN (GS1-lokaliseringsnummer, Global Location Number)
 • GS1 Företagsprefix
 • Företagsnamn
 • Postadress
 • Gatuadress
 • Postnummer
 • Ort
 • Landskod
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • E-postadress
 • Roll (till exempel leverantör, fakturamottagare, leveransplats)
 • Huvud-GLN (GLN för den part som denna part ingår i, vilket används för att beskriva en hierarkisk struktur)

Få hjälp med att publicera GLN

Om ditt företag har många GLN som du vill publicera i GS1 Directory, så kan vi hjälpa till med det. För att vi ska kunna göra detta mot en fast avgift, behöver vi få informationen i ett strukturerat format, till exempel i en excel-fil. Kontakta  kundservice för mer information.

Hämta/slå upp information i GS1 Directory

Du kan manuellt söka och hämta information om parter via GS1s nummerupplysning. Ditt företag kan även etablera en automatisk koppling till GS1 Directory, så att det egna systemet automatiskt kan slå upp aktuell information. Detta kräver viss utveckling i det egna IT-systemet.

Om ditt företag är kund till GS1 Directory kan du göra ett obegränsat antal manuella sökningar eller etablera en automatisk koppling med GS1 Directory. Om du inte är kund till GS1 Directory kan du göra högst 30 sökningar per dygn i GS1 Swedens nummerupplysning.