Nyttan med GS1 Directory

GS1 Directory gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt ständig ha tillgång till korrekt och uppdaterad information om dina affärspartners.

Effektiv och enkel hantering av uppgifter

Med hjälp av GS1 Directory slipper du lägga tid och pengar på att själv administrera och underhålla uppgifter om dina leverantörer/kunder. Du behöver inte heller förse alla dina affärspartners med aktuell information eftersom de själva kan hämta informationen i GS1 Directory.

Informationen i GS1 Directory är lätt att hitta och presenterad på ett enhetligt sätt. Det är du själv som är ansvarig för att lägga in och underhålla informationen. Med GS1 Directory görs uppdateringarna en gång och på ett ställe, istället för hos varje handelspart. Detta är både kostnadseffektivt och främjar informationskvaliteten.

Spårbarhet av produkter och adresser

Du kan till exempel publicera alla dina GLN med leveransadress så att dina leverantörer eller kunder vet exakt till vilken adress en leverans eller ett besök ska ske. Behöver du ändra en av dina leveransadresser gör du det enbart i GS1 Directory.

Ett annat exempel visar att informationen i GS1 Directory kan användas för att förbättra spårbarheten. Genom att en leverantör publicerar GLN för varje fysisk plats som en produkt passerat i kedjan från produktion till försäljning kan både leverantören och dennes handelspartners enkelt och otvetydigt spåra produkten vid behov.