Avgifter och avtal 2017

För GS1 Directory debiteras en startavgift en gång vid avtalstecknande samt en årlig serviceavgift. För varje publicerat GLN, utöver det primära lokaliseringsnumret, tas även en årsavgift ut.

Avgifter för GS1 Directory

För GS1 Directory debiteras:

  • Startavgift
  • Årlig serviceavgift
  • Årsavgift per publicerat GLN

Startavgiften och den årliga serviceavgiften är fasta avgifter som beror på företagets årsomsättning.

Årsavgiften per publicerat GLN är en rörlig avgift som beror på hur många GLN som företaget har publicerat med GS1 Directory.

Det primära lokaliseringsnumret (det lägsta numret i företagets nummerserie) publiceras automatiskt, och utan särskild avgift, för alla företag som är kunder till GS1 Sweden.

Startavgift och årlig serviceavgift

För GS1 Directory debiteras en startavgift en gång vid avtalstecknande samt en årlig serviceavgift. Avgifterna tas ut i förskott och styrs av företagets årsomsättning enligt tabellen nedan.

Den första årliga serviceavgiften beror av antalet månader som är kvar av året vid avtalstecknandet. Om avtal tecknas för GS1 Directory i till exempel juni blir den första serviceavgiften 7/12 av en årlig serviceavgift.

Årsomsättning (MSEK)

Startavgift (SEK)

Årlig serviceavgift (SEK)

0-3

0

0

3-10

510

510

10-25

1 140

1 140

25-100

1 900

1 900

100-500

2 540

2 540

500-1 000

3 820

3 820

1 000-5 000

5 710

5 710

5 000-10 000

7 610

7 610

Mer än 10 000

9 530

9 530

Avgifter för kommuner, landsting, statliga myndigheter, universitet, högskolor och museer

Startavgift (SEK)

Årlig serviceavgift (SEK)

3 820

3 820

Årsavgift för publicerade GLN

För varje publicerat GLN, utöver det primära lokaliseringsnumret, tas även en årsavgift ut. Årsavgiften per GLN beror på antalet publicerade GLN enligt tabellen nedan.

Årsavgiften tas ut för återstoden av året då numret publiceras och därefter en löpande årsavgift i förskott.

 Antal GLN (intervall)

Årsavgift per GLN, inom intervallet (SEK)

1-3

605 per GLN

4-10

310 per GLN

11-30

160 per GLN

31-200

135 per GLN

 Fler än 200

0 per GLN

Exempel: Den totala årsavgiften för publicerade GLN, för ett företag som har publicerat 4 stycken GLN blir 2 125 SEK/år eftersom

  • GLN nr 1 = 605 SEK/år
  • GLN nr 2 = 605 SEK/år
  • GLN nr 3 = 605 SEK/år
  • GLN nr 4 = 310 SEK/år
  • Summa = 2 125 SEK/år.

Maximal avgift för publicerade GLN per kalenderår för GS1 Directory är alltså 30 135 SEK.

Få hjälp med att publicera GLN

Om ditt företag har många GLN som du vill publicera i GS1 Directory, så kan vi hjälpa till med det. För att vi ska kunna göra detta mot en fast avgift, behöver vi få informationen i ett strukturerat format, till exempel i en excel-fil. Kontakta kundservice för mer information.

Ladda ner Avtalsvillkor för GS1 Directory (.pdf)