GS1 Directory

GS1 Directory är en katalog över parter och platser. Enkelt uttryckt fungerar GS1 Directory som en telefonkatalog, där du kan söka, publicera och ändra information kring parter och platser som är identifierade med hjälp av GS1-lokaliseringsnummer, GLN.

Publicera och slå upp information

Med hjälp av GS1 Directory kan företag publicera sina egna kontaktuppgifter knutna till ett eller flera GLN. På så sätt får dina affärspartners tillgång till kontaktuppgifter som leveransadress, fakturaadress eller e-postadress till olika avdelningar inom företaget.

Nyttan med GS1 Directory

GS1 Directory gör det möjligt för dig att på ett enkelt sätt ständig ha tillgång till korrekt och uppdaterad information om dina affärspartners.

Teckna avtal

För att ditt företag ska kunna använda GS1 Directory för att söka, publicera och ändra information kring parter och platser måste ditt företag abonnera på ett GS1 Företagsprefix från GS1 Sweden och teckna avtal med GS1 Directory.