Avgifter för statliga myndigheter

Statliga myndigheter betalar en startavgift och en årlig avgift för abonnemang på GS1 Företagsprefix. Avgifternas storlek beror på antalet anställda på myndigheten.

Avgifter för abonnemang på GS1 Företagsprefix

 

Antal anställda Startavgift exkl. moms
(SEK)
Årlig abonnemangsavgift exkl. moms
(SEK)
0-19 1 435 1 435
20-49 3 670 3 670
50-99 5 545 5 545
100-499 7 530 7 530
500-1999 12 450 12 450
2000-3999 16 200 16 200
Fler än 4000 19 450 19 450

Avgifter för "enstaka nummer"

  Startavgift exkl. moms
(SEK)

Årlig abonnemangsavgift exkl. moms
(SEK)

Enstaka nummer (per styck) 1 435 1 335

 

Avgifter för Statliga myndigheter 2018