Vårt arbetssätt

GS1 Sweden är en egen juridisk organisation, men vårt arbetssätt bygger på samma fundament som våra 110 systerorganisationer runt om i världen. GS1 drivs not-for-profit och våra standarder och lösningar är globala, öppna för alla, användarstyrda.

GS1:s standarder och lösningar är globala

GS1:s standarder och lösningar är globala och fungerar var i världen du eller dina samarbetspartners än befinner sig.

GS1:s standarder och lösningar är öppna för alla

Alla våra standarder och lösningar är öppna för alla att använda. Ingenting utvecklas specifikt för en kund eller för en specifik bransch.

GS1:s standarder och lösningar är användarstyrda

Alla standarder och lösningar utvecklas på uppdrag av och tillsammans med våra kunder genom olika typer av användargrupper, både i Sverige och globalt, där olika branscher är representerade.

GS1 drivs utan vinstintresse

GS1 verkar utan vinstintresse. Överskott återinvesteras i verksamheten till gagn för våra kunder.