Vår uppgift

GS1 Sweden erbjuder standarder för ett gemensamt språk mellan aktörerna i värdekedjan i form av GS1:s nummersystem, streckkoder, RFID, eCom-meddelanden och affärsprocesser.

GS1 ger affärsnytta för alla företag och organisationer

GS1:s standarder möjliggör att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras. Data kan samlas in och överföras automatiskt, säkert och korrekt inom och mellan olika parters informationssystem.

GS1:s standarder och lösningar bidrar till att skapa affärsnytta för både dig och dina samarbetspartners i form av spårbarhet, produkt- och patientsäkerhet samt effektivitet i hela värdekedjan från producent till slutkund.

GS1 - en neutral plattform för samverkan

GS1 fungerar som en neutral plattform för samverkan där företag och organisationer  kan få inspiration, kunskap och ökad förståelse samt möjlighet att påverka standarder och processer.