GS1 i världen

GS1 Sweden är en del av GS1:s globala nätverk med mer än 110 lokala GS1-organisationer i nästan 150 länder. GS1 verkar för att utveckla och sprida globala, branschneutrala standarder och lösningar som förbättrar effektivitet och synlighet i värdekedjan.

Vi utvecklar GS1:s standarder tillsammans med användarna

GS1 styrs av ett "Management Board", där nyckelpersoner från multinationella företag, handelsföretag, leverantörer och GS1:s medlemsorganisationer finns representerade. Medlemmarna kommer från olika länder världen över och från olika branscher. GS1 Sweden är mycket aktiva i den globala organisationen och finns representerade i såväl beslutpåverkande organ som i olika arbetsgrupper.

Sverige är ett av de mest utrikeshandelsberoende länderna i världen. För ett företag som tillverkar produkter med råvaror som kommer från olika länder, och som sedan säljer produkterna internationellt, blir affärsprocesserna mycket komplexa om företaget inte har en standard att förhålla sig till. Kunderna till GS1 Sweden tycker därför att det är viktigt att Sverige är med och aktivt påverkar det globala arbetet.

Gå till GS1:s globala webbplats

Gå till GS1:s europeiska webbplats

Kontakta de nationella GS1-organisationerna

1,4 miljon företag runt om i världen använder GS1s standarder för att effektivisera sina affärsprocesser.”

GS1 Sweden har genom undertecknandet av "Statutes" och "Code of Practice" förbundits sig att följa GS1:s globala regelverk.

Ladda ner GS1 Statutes (.pdf)

Ladda ner Code of Practice (.pdf)