Om organisationen

GS1 Sweden ingår i den världsomspännande branschneutrala GS1-organisationen som drivs utan vinstintresse. Hjärtat i verksamheten är våra standarder som effektiviserar företags affärsprocesser och förenklar handel globalt och lokalt.

GS1 gör dina varu- och informationsflöden effektiva

GS1 har sedan starten utvecklat standarder som effektiviserar varu- och informationsflöden för företag över hela världen. I Europa bildades EAN 1977, med Sverige som ett av medlemsländerna. Organisationen har sedan dess förenklat handeln för företag inom en mängd olika branscher.

Vi vet att det finns utmaningar och tillsammans med GS1 Sweden arbetar vi också för att branschen ska hitta ett gemensamt sätt att hantera de nya reglerna för livsmedelsinformation.” — Lena Sparring, Chef Produktkvalitet på ICA

År 2005 bytte vi namn från EAN Sverige till GS1 Sweden, som en följd av sammanslagningen mellan europeiska EAN-organisationen och de nordamerikanska UCC-organisationerna.

GS1 Sweden ägs till lika stora delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SvDH), vilka också var med och grundade EAN, föregångaren till GS1.

GS1 styrs av ett "Management Board", där nyckelpersoner från multinationella företag, handelsföretag, leverantörer och GS1:s medlemsorganisationer finns representerade. Medlemmarna kommer från olika länder världen över och från olika branscher. GS1 Sweden har förbundits sig att följa GS1:s globala regelverk.

11 000 företag och organisationer i olika branscher är idag kunder till GS1 Sweden.”

Validoo förenklar dina affärer

Validoo är GS1 Swedens helägda dotterbolag och samtidigt namnet på en rad tjänster som tagits fram i samarbete med GS1:s kunder. Alla Validoo-tjänster bygger på GS1:s standarder och ger möjlighet för våra kunder att förbättra kvalitet och effektivitet i informationsflöden, såväl interna som med samarbetspartners.