Artikelinformation vid upphandling livsmedel

Artikelinformation vid upphandling livsmedel

Anmäl dig till denna användargrupp Skicka en ändringsbegäran

Användargruppen för Artikelinformation vid upphandling livsmedel ser över hur GS1:s globala standard för Artikelinformation och Livsmedelsinformation kan underlätta upphandlingens verifiering och kontraktsuppföljning. Användargruppen återför även svenska verksamhetskrav till GS1:s globala standardiseringsorganisation.

Mötesinformation
Mötesledare: Lena Grönlund
Kontaktinformation: lena.gronlund@gs1.se
Mötesplats: Västra Järnvägsgatan 15, Stockholm

Målgrupp:

Foodservice, leverantörer som medverkar i offentliga upphandlingar, grossister, kommuner och landsting, Upphandlingsmyndigheten, kostplaneringsföretag.

Deltagare:

Arlafoods - Christer Eriksson

Fazer- Daniel Nordling

HKScan - Adam Björnstjerna, Maria Jansson

Martin & Servera - Camilla Björklund, Emma Petrini

Mashie - Emil Arnwald

Menigo - Güler Akalinli

Tyresö kommun - Elin Waltersson

Upphandlingsmyndigheten - Monica Sihlén