Om oss

GS1 är en global standardiseringsorganisation. Vi arbetar utan vinstintresse och överskott återinvesteras i verksamheten till nytta för våra kunder.

Att förändra och förbättra företags och branschers möjlighet att utveckla sina affärer och verksamheter har varit GS1 Swedens drivkraft i 40 år.

GS1:s standarder möjliggör att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras. Data kan samlas in och överföras automatiskt, säkert och korrekt inom och mellan olika parters informationssystem.

GS1 erbjuder en neutral arena för samverkan. GS1:s standarder och lösningar bidrar till att skapa affärsnytta i form av spårbarhet, produkt- och patientsäkerhet samt effektivitet i hela värdekedjan från producent till slutkund.

GS1 Sweden is continuously showing a healthy unsatisfaction with the ‘status quo’ by challenging its operation to do it better and better through Leadership, Passion and Innovation. GS1 Sweden is always providing the best standards, services and solutions to its customers and the global community of GS1 users.” — Miguel Lopera, GS1 President & CEO

GS1 Sweden Concept Centre

Välkommen hit! Som besökare i vårt Concept Centre kan du till exempel agera konsument, butikspersonal, logistikchef, transportköpare, patient, sjukhuspersonal eller inköpare. En av våra experter guidar dig runt och visar dig hur du kan effektivisera ditt varuflöde, spåra dina produkter i realtid och mycket mera.

Din bransch

GS1:s standarder är skapade för att passa alla typer av företag, oavsett i vilken bransch företaget verkar och hur stort eller litet företaget är. Det är en stor fördel för företag som är verksamma inom flera branscher parallellt.

Vårt arbetssätt

GS1 Sweden är en egen juridisk organisation, men vårt arbetssätt bygger på samma fundament som våra 110 systerorganisationer runt om i världen. GS1 drivs not-for-profit och våra standarder och lösningar är globala, öppna för alla, användarstyrda.

Våra standarder

GS1:s standarder används för att identifiera och märka varor, platser och parter, samt för att läsa av och dela informationen maskinellt.