Filmer och klipp

The Validooers 

 

 

Nyttan med RFID på tåget

 

Nyttan med en streckkod - på 90 sekunder (English version) 

Nyttan med en streckkod - på 90 sekunder 

 

Benefits of a barcode in 90 seconds - without speak/voice-over

 

 

GS1 - e-Freight: Optimering av intermodala transporter (kort version) 

 

GS1 - e-Freight: Optimering av intermodala transporter (lång version)

 

GS1 Sweden: Affärsnytta

 

 

Validoo: Affärsnytta

 

   

GS1 Sweden: eCom

 

 

GS1 Sweden: Streckkodsfilm

 

 

GS1-systemet på 73 sekunder

 

 

GS1 Sweden: Värdekedjan


GS1 Sweden: DataMatrix används för att stoppa förfalskade läkemedel

 

 

GS1 Sweden: Elektronisk handel

 

 

Introduction to GS1 Gepir

 

 

GS1 - Spårbarhet inom hälso- och sjukvård