Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Diagram
Name Fasta priser
Term nr
Type Composition
Comment Med fast pris menas att priset i princip är oförändrat under en tidsperiod. Om ett fast pris är avtalat gäller vanligtvis detta pris under hela avtalsperioden.
Förekomst 1 .. 1
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank