Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Name Tilläggsorderkvantitet
Term nr T0024
Type Attribute
Definition Den kvantitet (multipel) med vilket ordern får utökas utöver minsta orderkvantitet.
Förekomst 0 .. 1
Format Ett numeriskt värde med upp till 15 siffror inklusive maximalt tre decimaler.
Maximum Total Digits 15
Maximum Decimal Digits 3
Edifact syntax mapping: PRICAT.SG17.SG36.QTY[D_6063="251"].C186.6060(1360:010:02)
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank