Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Name Skattesats
Term nr T0195
Type Attribute
Definition Den skattesats som används för att beräkna skatten.
Förekomst 1 .. 1
Format Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits 6
Maximum Decimal Digits 4
Edifact syntax mapping: PRICAT.SG17.SG36.SG38.TAX.C243.5278(1500:050:04)
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank