Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Name Skattekategori
Term nr T0197
Type Attribute
Definition Den kategori som bestämmer skattesatsen och andra skatteregler.
Förekomst 1 .. 1
Format En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length 1 .. 3
Edifact syntax mapping: PRICAT.SG17.SG36.SG38.TAX.5305(1500:060)
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank