Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Name Referens till kampanj
Term nr T2108
Type Attribute
Definition Identiteten för den kampanj som detta affärsdokument hänvisar till.
Comment Använd gärna GDTI för att få en globalt unik identitet. GDTI (Global Document Type Identifier, GS1-dokumentidentitet) är ett alfanumeriskt fält som innehåller från 14 upp till 30 siffror.
Förekomst 0 .. 1
Format En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken.
Length 1 .. 30
Edifact syntax mapping: PRICAT.SG17.SG36.RFF.C506.1154(1400:010:02)
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank