Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Diagram
Name Prislisterad
Term nr
Type Composition
Comment På radnivå i prislistan anges priser för beställlningsbara artiklar. Observera att olika pristyper används för artiklar med olika prissättning. Överenskomna avgifter för en artikel, som inte är förknippade med ett enskilt ordertillfälle, ska räknas in i priset oavsett pristyp.
Förekomst 0 .. unbounded
 
Business terms in this class - summary  
   
Name
Term nr Förekomst
   
Radnummer
T0051 1 .. 1
Prislisteradåtgärdskod
T0056 1 .. 1
Artikelns identitet, GTIN
T0154 1 .. 1
Leverantörens artikelnummer
T0172 0 .. 1
Referens till kampanj
T2108 0 .. 1
Kvantitetsgrundande artikel
T3388 0 .. 1
Rabattberättigad artikel
T1158 0 .. 1
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank