Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Diagram
Name Kvantitetssteg
Term nr
Type Composition
Comment Om priset/rabatten/avgiften baseras på orderkvantiteter måste lägsta och eventuellt högsta kvantitet anges.
Förekomst 0 .. 1
 
Business terms in this class - summary  
   
Name
Term nr Förekomst
   
Kvantitetströskel
T0079 1 .. 1
Kvantitetstak
T0080 0 .. 1
Måttenhet för intervall
T0081 1 .. 1
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank