Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Diagram
Name Expeditionsavgift
Term nr
Type Composition
Comment Expeditionsavgift är avgifter som uppkommer i samband med expedition och administration.
En eventuell expeditionsavgift anges antingen i procent eller som ett belopp. Endast en av klasserna "Expeditionsavgift, procentsats" och "Expeditionsavgift,belopp" får användas.
Förekomst 0 .. unbounded
Stereotype: choice
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank