Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Name Måttenhet för intervall
Term nr T0081
Type Attribute
Definition Enhet för vilken tillhörande intervall är uttryckt.
Förekomst 1 .. 1
Format En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length 1 .. 3
Edifact syntax mapping: PRICAT.SG10[D_5463="A"].SG12.RNG.C280.6411(0450:020:01)
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank