Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Name Rabatt under avtalsperioden, belopp
Term nr T3410
Type Attribute
Definition Det rabattbelopp som överenskommits för en försäljningsenhet under avtalsperioden.
Förekomst 0 .. 1
Format Ett numeriskt värde med upp till 18 siffror inklusive maximalt två decimaler.
Maximum Total Digits 18
Maximum Decimal Digits 2
Edifact syntax mapping: PRICAT.SG17.SG36.SG41[D_5463="A"].SG44.MOA.C516.5004(1750:010:02)
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank