Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Name Rabatt under avtalsperioden, procentsats
Term nr T2094
Type Attribute
Definition Den rabattsats som överenskommits för en försäljningsenhet under avtalsperioden.
Förekomst 0 .. 1
Format Ett numeriskt värde med upp till sex siffror inklusive maximalt fyra decimaler.
Maximum Total Digits 6
Maximum Decimal Digits 4
Edifact syntax mapping: PRICAT.SG17.SG36.SG41[D_5463="A"].SG43.PCD.C501.5482(1720:010:02)
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank