Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Diagram
Name Rabatt under avtalsperioden
Term nr
Type Composition
Comment Rabatt under avtalsperioden är den artikelrabatt på "T0181 Listpris" som använts för att beräkna "T0029 Kontraktspris" eller "T0203 Aktuellt pris". Alla faktorer som påverkar rabatten ska vara inkluderade.
Förekomst 0 .. 1
 
Business terms in this class - summary  
   
Name
Term nr Förekomst
   
Rabatt under avtalsperioden, procentsats
T2094 0 .. 1
Rabatt under avtalsperioden, belopp
T3410 0 .. 1
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank