Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Name Prislistans valuta
Term nr T0204
Type Attribute
Definition Valutan i vilken prislistan är utställd.
Comment Det alfabetiska värdet enligt kodlista T0204 (ISO 4217), se www.gs1.se/kodlistor.
Comment Används om valutan för "T0181 Listpris" är annan än svenska kronor (SEK).
Förekomst 0 .. 1
Format En alfanumerisk sträng med upp till 3 tecken.
Length 1 .. 3
Edifact syntax mapping: PRICAT.SG17.SG36.SG40[D_5125="AAB"].CUX.C504.6345(1580:010:02)
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank