Prislista 20.1.1
Detaljerad guide
Publiceringsdatum: 2011-02-01
Version: 1.60
blank
Översikt
Detaljerad guide
Meddelandespecifikation
Kodlistor
blank
blank  
Name Referens till prislista
Term nr T0006
Type Attribute
Definition Identiteten för den prislista som detta affärsdokument hänvisar till.
Comment Referens till föregående prislista. Används vid ändringsprislista (T0002=4) eller ersättningsprislista (T0002=5).
Förekomst 0 .. 1
Format En alfanumerisk sträng med upp till 30 tecken.
Length 1 .. 30
Edifact syntax mapping: PRICAT.SG1[D_1153="PL"].RFF.C506.1154(0070:010:02)
 
Next/Continue
0..1 = ingen eller endast en förekomst | 1..1 = förekommer alltid och endast en gång
1.. unbounded = flera förekomster men minst en gång | 0..unbounded = flera eller ingen förekomst
Choice = endast en av underliggande termer/klasser förekommer
blank